Home - Tv

Panel 4: De wederzijdse afhankelijkheid van fondsen en makers - Refresh Amsterdam Symposium

De tentoonstelling Refresh Amsterdam is nog tot 25 juli te zien! Koop gauw een ticket voor de tentoonstelling en we zien jou dan in het Amsterdam Museum.

Op vrijdag 12 februari vond het Refresh Symposium plaats in Felix Meritis in Amsterdam. In dit symposium brachten we makers en culturele instellingen samen om het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep te nemen. De uitwisseling tussen deze verschillende spelers stond hierin voor ons centraal. Deze bijna 5-uur durende programma zullen wij de komende tijd opsplitsen in meerdere delen. Met deze keer aflevering 3: In deze aflevering wordt er gereflecteerd op de bevindingen van de vorige panels gaan en wordt er in dit panel in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van verschillende fondsen en beroepsorganisaties over hun relatie tot en verantwoordelijkheid naar makers. Fondsen en makers hebben elkaar nodig, en bepalen gezamenlijk het landschap waarin ze werken. Hoe zien de makers en fondsen hun wederzijds afhankelijke relatie en welke knelpunten komen ze tegen? In hoeverre kunnen beroepsorganisaties hier een rol in spelen? Hoe bewegen we naar een culturele sector waarin de fluïde maker los van beklemmende categorieën kan bestaan (zowel in zijn verschillende uitingen als identiteiten)?

Dit allemaal samen met Imara Limon (curator Refresh Amsterdam), Laurier Saraber (directeur Amsterdamse Fonds voor de Kunst en Henriëtte Post (voorzitter Raad van Toezicht Centraal Museum).

Dit symposium is in samenwerking met Pictoright.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief